top of page

ЗА НАС

Майстор Мурселразвива и продължава да развива своята инфраструктура успоредно с технологичното развитие. Нашият основан на доверие и ориентиран към решения подход е най-фундаменталната характеристика, която ни отличава от нашите конкуренти и конкуренти. Ние възприемаме подход за качествено обслужване, базиран на удовлетвореността на клиентите в брандирането. Наш принцип е да изпълняваме ангажиментите си навреме и по най-точния начин.

В това дългосрочно приключение, което започнахме като специален сервиз на Ford, ние изпитваме особеното щастие да включим специалното обслужване на превозните средства с марка Volvo. Вече се наслаждаваме на удоволствието да обслужваме ценните ви собственици на превозни средства, независимо от марката, в съответствие с нарастващото ни клиентско портфолио и вашите заявки. 

Mürsel Usta добавя стойност към вашия автомобил.

077.jpg

Да бъдем компания, която е в челните редици на своите предпочитания в сектора, като черпим сила от качеството на услугите, които предлагаме на страната ни. Да определи качеството на услугата и капацитета като цел, която да се увеличава с всеки изминал ден. Да живеем и поддържаме живота си чрез създаване на интегрирана идентичност, интегрирана с предприемачи, мениджъри, служители, клиенти и социални заинтересовани страни.

079.jpg

Мюрсел Уста си спечели широко място в Истанбул. Без компромиси с качеството, тя продължава своя път със сигурни стъпки, за да реализира целта си да бъде водеща компания в сектора в областта на автомобилните услуги.

bottom of page